Witamy w Wirtualnym Dziekanacie

Serwis ten ułatwi Państwu uzyskanie wszelkich potrzebnych informacji związanych z wyższą uczelnią.

Ogłoszenia


Brak nowych ogłoszeń

Logo uczelni
Projekt pn. ,,Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa ,,Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju", działanie 3.5 ,,Kompleksowe programy szkół wyższych'', nr projektu POWR.03.05.00-00-Z097/17